De vertrouwenspersonen van Telegraaf Media Groep

In elk bedrijf kunnen situaties ontstaan waarin een medewerker denkt dat de gewone overlegstructuren en rapportagelijnen niet de gewenste oplossing van een probleem bieden. Hoewel dit in een integere organisatie uitzonderingen zijn, kunnen ze nooit helemaal worden voorkomen. Deze incidenten kunnen van grote betekenis zijn voor de persoon in kwestie en voor Telegraaf Media Groep (TMG) als organisatie. Daarom heeft TMG een systeem van vertrouwenspersonen en een meldpunt opgericht.

Op deze site vind je informatie over het inschakelen van vertrouwenspersonen bij TMG. Vertrouwenspersonen spelen een belangrijke rol bij het creëren van een integere organisatie, waarin men elkaar kan aanspreken, eerlijk mag en durft te zijn en waar respectvol met elkaar wordt omgegaan. Een belangrijk onderwerp, want wanneer we niet integer handelen, schaadt dat de vertrouwensband met onze werknemers, klanten en de maatschappij. En juist dat vertrouwen hebben we nodig om duurzaam en toekomstbestendig te kunnen opereren met TMG.

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen zijn beschikbaar voor alle mensen die werkzaam zijn binnen TMG, zoals werknemers, freelancers, uitzendkrachten, etc., die vertrouwelijk van gedachten willen wisselen met een derde, buiten hun leidinggevende om. De vertrouwenspersonen hebben een vertrouwensfunctie en zijn ervoor om jou moreel bij te staan. Naast interne vertrouwenspersonen voor elk bedrijfsonderdeel, zijn er twee externe vertrouwenspersonen beschikbaar.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor je betekenen?

  • De vertrouwenspersoon is er voor degene die vertrouwen zoekt, bijvoorbeeld bij ongewenst gedrag of andere mogelijke integriteitschendingen;
  • De primaire taak is dan ook het verzorgen van de eerste opvang, naar je te luisteren en te adviseren;
  • Een gesprek met een vertrouwenspersoon kan ertoe leiden dat jij je gesterkt voelt om jouw werkzaamheden voort te zetten, of zelfstandig melding te doen van het probleem dat je dwarszat of de integriteitschending die je hebt waargenomen. In geen geval neemt de vertrouwenspersoon contact op met het meldpunt, tenzij jij expliciet hebt gevraagd om begeleiding bij een melding.

Strikte vertrouwelijkheid

Vertrouwenspersonen waarborgen jouw anonimiteit en nemen uitsluitend stappen na jouw instemming. Om deze reden is ook het beheer van de vertrouwenspersonen-website door TMG uitbesteed aan een professionele externe organisatie.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Claire Morel (Inkoop) M 06-51051156
Diana Schelvis (ICT) M 06-22992706
Hanneke Snoek (B2B) M 06-22933967
Karin Wesseling (B2C) M 06-20978680
Monique van der Kort (Shared Service Center) T (0)88-8243724
Renate de Graaf-Bargel (B2B) M 06-13777854
Theo van Hoesel (Events) M 06-51623136
Letty Minnaar (Externe vertrouwenspersoon, Emtrust) M 06-23312466
Johan Wolters (Externe vertrouwenspersoon, Emtrust) M 06-53880158

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen of het Reglement vertrouwenspersonen raadplegen.

Melding doen?

Wil je na het raadplegen van deze website zelfstandig een melding doen van (vermoedens van) integriteitschendingen waarbij TMG is betrokken, dan kan dat bij het meldpunt van TMG. Hier vind je ook informatie over het doen van een melding.