Onderzoek leveranciers woningcorporaties

Dit meldpunt is geopend door EBBEN Partners in het kader van een integriteitsonderzoek van EBBEN naar leveranciers van enkele woningcorporaties. Medewerkers van betreffende leveranciers en woningcorporaties zijn door hun bestuurders geïnformeerd over het onderzoek. Deze medewerkers kunnen via dit meldpunt – desgewenst anoniem – informatie verschaffen die van belang is voor het onderzoek. Deze informatie is uitsluitend toegankelijk voor de onderzoekers van EBBEN Partners.

Details van de melding

In het onderstaande vrije tekstvak kunt u het geval dat u wenst te melden gedetailleerd beschrijven. Gelieve zoveel mogelijk informatie te verschaffen, zoals afdelingen, vestigingen, namen van betrokken personen en organisaties, datums en tijdstippen, samen met een uitvoerige beschrijving van de melding.

Bescherming van identiteit

Bij niet anonieme melding wordt uw identiteit vertrouwelijk behandeld. We aanvaarden ook anonieme meldingen.

Toekomstig contact

Nadat u melding heeft gedaan, ontvangt u een persoonlijke link en een wachtwoord. Wij adviseren om deze te printen of te downloaden. Met deze link en dit wachtwoord heeft u toegang tot een beveiligde chatroom die volledig is gewijd aan uw melding. Uw chatroom geeft tevens de status van uw melding aan. Bovendien kunt u in uw chatroom documenten uploaden en eventuele vragen van de onderzoekers beantwoorden. Voor de onderzoekers blijft de identiteit van de anonieme melder onzichtbaar.

  •  *