Uitleg over het meldpunt van Mediahuis

Op deze pagina vind je informatie over het meldpunt van Mediahuis Nederland B.V. (Mediahuis).

Het meldpunt speelt een belangrijke rol bij het creëren van een integere organisatie. Soms is het te moeilijk om elkaar aan te spreken of om eerlijk te zijn. In die gevallen dient het meldpunt als laatste middel om de integriteit te handhaven. Want wanneer we niet integer handelen, schaadt dat de vertrouwensband met onze werknemers, klanten en de maatschappij. En juist dat vertrouwen hebben we nodig om duurzaam en toekomstbestendig te kunnen opereren.

Welke incidenten kunnen worden gemeld?

Bij het meldpunt kunnen (vermoedens van) overtredingen van het Mediahuis Beleidsplan Integriteit worden gemeld, denk aan ongewenst gedrag, fraude, misbruik van voorkennis en andere (mogelijke) integriteitschendingen binnen Mediahuis.
Let op: Dit meldpunt is niet bedoeld voor het afwikkelen van dagelijkse vragen en klachten van lezers, luisteraars of leveranciers. Voor dergelijke vragen en klachten kun je hier terecht. Het meldpunt is ook niet bedoeld voor het oplossen van arbeidsgeschillen.
Wanneer het gaat om een mogelijke overtreding van het mededingingsrecht dient eerst mondeling contact te worden opgenomen met de Compliance Officer van Mediahuis voor advisering (Elisabeth van Dijk, 088 824 16 33).

Wie kan een melding doen?

Het meldpunt is bestemd voor medewerkers en andere relevante stakeholders van Mediahuis die melding willen doen van een (mogelijke) integriteitschending waarbij Mediahuis betrokken is.

Bescherming medewerkers

Medewerkers die te goeder trouw melding doen van een vermoeden van een integriteitschending, zijn arbeidsrechtelijk beschermd door de Klokkenluidersregeling, zoals opgenomen in de Meldprocedure van Mediahuis.

Anoniem melden

Een melding kan anoniem gedaan worden. De melder dient dit aan te geven. De melder ontvangt dan een toegangscode van een brievenbus en het verzoek om van tijd tot tijd in die brievenbus te kijken of er boodschappen zijn. Het meldpunt kan in deze brievenbus een ontvangstbevestiging deponeren, iets zeggen over de behandeling van de melding en eventuele onderzoekers kunnen vragen stellen.  Door tussenschakeling van deze brievenbus is de anonimiteit van de melder gewaarborgd.

Aan wie kan ik een melding doen?

Uiteraard kijk je in eerste instantie of je bij je leidinggevende kunt melden. Als je dat niet kunt of wilt, kun je gebruik maken van het meldpunt. Het meldpunt is belegd bij de Secretaris van de Raad van Bestuur van Mediahuis. Indien de melding de Raad van Bestuur betreft, kan melding worden gedaan bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Mediahuis.

Hoe kan ik een melding doen?

Je kunt een melding aan het meldpunt doen door dit ** WEBFORMULIER **  in te vullen en op te sturen.

Overweeg je melding te doen, maar twijfel je nog?

Ben je werkzaam binnen Mediahuis en overweeg je een melding te doen, dan kun je voor advies of begeleiding een beroep doen op een van de vertrouwenspersonen van Mediahuis. De vertrouwenspersoon zal te allen tijde jouw anonimiteit bewaren en zal zonder jouw toestemming geen actie ondernemen. Meer informatie over de vertrouwenspersonen vind je op het intranet (Feeds) van Mediahuis

Meer informatie?

Alle informatie vind je in het Reglement Meldpunt.