De vertrouwenspersonen van Mediahuis

In elk bedrijf kunnen situaties ontstaan waarin een medewerker denkt dat de gewone overlegstructuren en rapportagelijnen niet de gewenste oplossing van een probleem bieden. Hoewel dit in een integere organisatie uitzonderingen zijn, kunnen ze nooit helemaal worden voorkomen. Deze incidenten kunnen van grote betekenis zijn voor de persoon in kwestie en voor Mediahuis Nederland B.V. (Mediahuis) als organisatie. Daarom heeft Mediahuis een systeem van vertrouwenspersonen en een meldpunt opgericht.

Op deze site vind je informatie over het inschakelen van vertrouwenspersonen bij Mediahuis. Vertrouwenspersonen spelen een belangrijke rol bij het creƫren van een integere organisatie, waarin men elkaar kan aanspreken, eerlijk mag en durft te zijn en waar respectvol met elkaar wordt omgegaan. Een belangrijk onderwerp, want wanneer we niet integer handelen, schaadt dat de vertrouwensband met onze werknemers, klanten en de maatschappij. En juist dat vertrouwen hebben we nodig om duurzaam en toekomstbestendig te kunnen opereren met Mediahuis.

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen zijn beschikbaar voor alle mensen die werkzaam zijn binnen Mediahuis, zoals werknemers, freelancers, uitzendkrachten, etc., die vertrouwelijk van gedachten willen wisselen met een derde, buiten hun leidinggevende om. De vertrouwenspersonen hebben een vertrouwensfunctie en zijn ervoor om jou moreel bij te staan. Naast interne vertrouwenspersonen voor elk bedrijfsonderdeel, is er een externe vertrouwenspersoon beschikbaar.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor je betekenen?

  • De vertrouwenspersoon is ervoor degene die vertrouwen zoekt, bijvoorbeeld bij ongewenst gedrag of andere mogelijke integriteitschendingen;
  • De primaire taak is dan ook het verzorgen van de eerste opvang, naar je te luisteren en te adviseren;
  • Een gesprek met een vertrouwenspersoon kan ertoe leiden dat jij je gesterkt voelt om de betrokkene aan te spreken, of zelfstandig melding te doen van het probleem dat je dwarszat of de integriteitschending die je hebt waargenomen. In geen geval neemt de vertrouwenspersoon contact op met het meldpunt, tenzij jij expliciet hebt gevraagd om begeleiding bij een melding.


Strikte vertrouwelijkheid

Vertrouwenspersonen waarborgen jouw anonimiteit en nemen uitsluitend stappen na jouw instemming. Om deze reden is ook het beheer van de vertrouwenspersonen-website door Mediahuis uitbesteed aan een professionele externe organisatie.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Claire Morel (Inkoop)

M 06-51051156

Hanneke Snoek (B2B)

M 06-22933967

Theo van Hoesel (Events)

M 06-51623136

Monique van der Kort (Shared Service Center)

T (0)88-8243724

Johan Wolters (Externe vertrouwenspersoon, Emtrust)

M 06-53880158

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen of het Reglement vertrouwenspersonen raadplegen.

Melding doen?

Wil je na het raadplegen van deze website zelfstandig een melding doen van (vermoedens van) integriteitschendingen waarbij Mediahuis is betrokken, dan kan dat bij het meldpunt van Mediahuis. Hier vind je ook informatie over het doen van een melding.