Welkom bij de JENSEN-GROUP klokkenluiderslijn

Deze klokkenluiderslijn biedt iedereen de mogelijkheid om wangedrag of schendingen van de Beleidsverklaring inzake Ethisch Ondernemen van JENSEN-GROUP te melden.

Details van de melding

In het onderstaande vrije tekstvak kunt u het geval dat u wenst te melden gedetailleerd beschrijven. Gelieve zoveel mogelijk informatie te verschaffen, zoals afdelingen, vestigingen, namen van betrokken personen en organisaties, datums en tijdstippen, samen met een uitvoerige beschrijving van het wangedrag. De velden met een sterretje (*) zijn verplicht.

Bescherming van identiteit

Uw identiteit en uw melding worden vertrouwelijk behandeld. We aanvaarden ook anonieme meldingen.

Toekomstig contact

Nadat u melding doet, ontvangt u een persoonlijke link en een wachtwoord om af te drukken of te downloaden voor toekomstige raadpleging. Met deze link en dit wachtwoord kunt u zich aanmelden op een beveiligde chatroom die volledig is gewijd aan uw melding. Uw chatroom geeft de status van uw melding aan. Bovendien kunt u in uw chatroom documenten uploaden en eventuele vragen van het comité van de klokkenluiderslijn beantwoorden.

  •  *