Welkom bij het meldpunt van DEMO organisatie

Dit meldpunt biedt iedereen de mogelijkheid om schendingen van de gedragsregels van DEMO organisatie te melden.

Details van de melding

In het onderstaande vrije tekstvak kunt u het geval dat u wenst te melden beschrijven. Gelieve zoveel mogelijk informatie te verschaffen, zoals afdelingen, vestigingen, namen van betrokken personen en organisaties, datums en tijdstippen, samen met een uitvoerige beschrijving van het wangedrag. De velden met een sterretje (*) zijn verplicht.

Bescherming van identiteit

Uw identiteit en uw melding worden vertrouwelijk behandeld. Wij aanvaarden ook anonieme meldingen.

Anonieme melding – Het meldpunt biedt de mogelijkheid om anoniem een melding te doen. Vervolgens is het mogelijk om anoniem contact te onderhouden met de ontvanger van de melding via onze beveiligde chatroom. De werkwijze wordt hieronder nader toegelicht.

Meldcomité – Standaard wordt de melding naar het meldcomité verzonden.

Interne toezichthouder – Als u een melding wilt doen buiten de dagelijkse organisatie, kiest u dan voor ‘Interne Toezichthouder’.

Geblokkeerde melding – Als u het slachtoffer bent van machtsmisbruik of ander ongewenst gedrag, kunt u overwegen om een zogenaamde ‘geblokkeerde melding’ te doen. In dat geval wordt het meldcomité uitsluitend van de melding op de hoogte gesteld indien twee andere melders soortgelijk gedrag hebben gemeld over dezelfde persoon. U bent er dan van verzekerd dat uw melding alleen wordt doorgeleid indien er ondersteunende meldingen zijn gedaan. De kans van slagen van een melding neemt daarmee aanzienlijk toe.

Toekomstig contact

Nadat u een melding heeft gedaan, ontvangt u een persoonlijke link en een wachtwoord om af te drukken of te downloaden voor toekomstige raadpleging. Met deze link en dit wachtwoord kunt u zich aanmelden bij een beveiligde chatroom die volledig is gewijd aan uw melding. Uw chatroom geeft de status van uw melding aan. Bovendien kunt u in uw chatroom documenten uploaden en eventuele vragen van het comité van de klokkenluiderslijn beantwoorden.

  •  *